Александровська Надія Ігорівна

Александровська Надія Ігорівна

Дата народження: 30.06.1982

Доцент

Наукова діяльність :

1. Александровська Н.І., Годжек Я.С. Інтеграція знань як основа формування професійних компетентностей суднових механіків у ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації / О. О. Дендеренко // Пед. науки : зб. наук. праць. – Херсон : ХДУ, 2020– Вип. 66. - С. 294 - 301. 1. Александровська Н.І, Годжек Я.С.Моделювання процесу підготовки суднового механіка як засіб реалізації компетентнісного підходу до навчання у морський ВНЗ / О.О. Дендеренко // Пед. науки : зб. наук. праць. – Херсон : ХДУ, 2021. – Вип. 67. ? С. 326 - 332. 2. Александровська Н.І, Годжек Я.С. Кейс-метод як складова технології компетентнісно-орієнтованого навчання майбутніх суднових механіків / О. О. Дендеренко // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова.  Серія 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2021 – Вип. 53. ? С. 57 - 62. 3. Александровська Н.І , Годжек Я.С.Методика реалізації інтегративного підходу до навчання майбутніх суднових механіків при вивченні основ гідромеханіки / В. Д. Шарко, О.О. Дендеренко // Наукові записки. – Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2021 – Випуск 9, ч. 2.  С.279 - 288.  4. Александровська Н.І, Годжек Я.С.Компетентнісні задачі як засіб інтегративного навчання фізики студентів вищих морських навчальних закладів / О. О. Дендеренко // Наукові записки. – Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2022. – Випуск 10, ч. 2. С. 43 - 47. 5. Александровська Н.І, Годжек Я.С.Організація та результати педагогічного експерименту з формування професійної компетентності майбутніх суднових механіків / О. О. Дендеренко // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. ? Серія 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи. – К. : Вид. НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2022 – Вип. 59.  С.40 - 46.

Викладач дисциплін:

Бакалавр :Приводи суднових машин та механізмів i ïx експлvатація;

Технічне обслуговування i ремонт суднових технічних засобів;

Технічне обслуговування та ремонт суднових автоматнчних систем керування;

Магістратура:

Організація і технологія судноремонту;

Технічна експертиза, оцінка і страхування суден;

Управління технічною експлуатацією флоту.

Дякуємо!
Наш менеджер зв'яжется з Вами найближчим часом!

Дякуємо!

Ваше замовлення обробляється. Ви можете подивитись його в особистому кабінеті, натиснувши в меню “Мої документи”.

Посиланням на проходження курсів з’явиться після перевірки документів та оплати в “Мої документи” > “Курси”.

Редагування фотографії